Slachtoffers van de psychiatrieUncategorized

Jeugdhulp

Politie bellen plus brief CAK

 

Geachte mevrouw Veraert,
U zou mij de brief toesturen dat u het CAK hebt aangeschreven dat er geen zorg is aangevraagd voor mij en ook niet nodig is.
Want ik ben sinds 2009 gecertificeerd jobcoach voor jongeren met een functiebeperking en het is mijn werk om te beoordelen of jullie je aan de wet houden of jongeren beschadigen door middel van zorgfraude.
Ik heb deze brief van u aan het CAK niet van u ontvangen en zou graag zien dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt met mij. Indien niet, zal ik ook u helaas op de lijst moeten plaatsen met het verzoek om u te laten vervolgen bij het Internationaal Strafhof in den Haag. Net zoals Mevrouw Fryda Evertse.
Ik heb tevens drie jaar lang aan moeten horen van zogenaamde begeleiders en verpleegkundigen dat zij geen politie kunnen bellen. Vandaag bewees een van hen dat zij dat wel degelijk kunnen. (Mijn tas met id kaart was ontvreemd uit mijn appartement en daar moest aangifte van worden gedaan bij de politie.)
De betreffende begeleidster was in staat om binnen een kwartier de politie te bellen. Kennelijk kunnen zij het dus wel maar hebben het niet gedaan vanwege een financieel motief; een beroving.
Mevrouw Fryda Evertse dient het OM op de hoogte te stellen dat zij nooit heeft uitgezocht of ik daadwerkelijk gecertificeerd jobcoach ben. En toch kon zij dat zo navragen bij het UWV. Zij heeft dat nagelaten. Ook Vrederust heeft dat nagelaten.
Ook was er geen medisch dossier opgevraagd door Emergis.  Ik was in 2010 al succesvol geopereerd aan mijn rug. Ik had al wijkverpleging gekregen. Het enige dat ik aangaf was dat ik niet voor Total telecom werk of ooit heb gewerkt en dat ik vals beschuldigd werd van allerlei zaken waar ik niets mee  heb te maken.
De politie had geen medisch dossier. Zij werken met een mening. Ook zij zijn niet bevoegd een diagnose te stellen, net zoals een psychiater geen diagnose mag stellen zonder medisch dossier. (Ik heb dat overigens zelf wel in mijn bezit. Alsmede de gegevens van de verzekeringsarts van het UWV en de arbeidsdeskundige.)
Ook deze gegevens zijn niet in het bezit van de politie en de GGZ die desondanks met elkaar hebben afgesproken om samen te werken zonder dat zij in het bezit zijn van andermans medische gegevens.
Het doel was om op basis van niet geverifieerde meningen van anderen, mij te beroven van mijn bedrijf, mijn lichaam, waar Ton Langeler zijn bezit van wilde maken. Van mijn zoon Paco waar mevrouw Ester de Kruif haar bezit van wilde maken. Van mijn inkomen. Van mijn gezondheid door mij ernstig te mishandelen en te martelen.
U heeft hiermee meerdere aanslagen uitgelokt in Europa. Alsmede de ramp met de MH17. Voor deze feiten wordt u aangeklaagd.

Hoogachtend,

W.J. Pellegrino
Jobcoach voor jongeren met een functiebeperking
Financieel adviseur (sparen en pensioenen)
Hypnotherapeute
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s