Slachtoffers van de psychiatrie

Dagelijks dertig ggz-patiënten in de isoleercel

 

De kans dat een patiënt in de ggz in de isoleercel komt, is sinds 2008 met de helft verminderd. ‘Er is veel winst behaald’, vindt GGZ Nederland. Het Landelijk Platform GGz van ouder- en cliëntenverenigingen is geschokt: ‘Dit resultaat laat zien dat er gemiddeld per dag 30 mensen in een separeercel gezet worden.

Uit het rapport “Zes jaar Argus” over het vastzetten van patiënten in de isoleercel, blijkt dat de kans om bij een opname in de psychiatrie gesepareerd te worden sinds 2008 met 50 procent is afgenomen. Ook de duur van het verblijf in de isoleer is in de afgelopen jaren met ongeveer 50 procent afgenomen. Het landelijk Platform GGz werpt tegen dat nog steeds jaarlijks 10.000 patiënten opgesloten worden in een separeer cel, oftewel dertig per dag. ‘Separatie draagt niet bij aan het genezingsproces. Achteraf ervaren patiënten het opsluiten in een isoleercel als traumatisch.’

Dwang

Op het gebied van vrijheidsbeperkende middelen is veel winst behaald, maar er zijn ook nog veel verschillen tussen zorginstellingen. Dat blijkt uit de uitkomsten van“Zes jaar Argus”, een landelijke vergelijking van vrijheidsbeperkende interventies in de Nederlandse GGZ. De cijfers zijn door instellingen aan het Argusregister aangeleverd. Deelname aan het register was verplichting. Instellingen konden in 2012 een stimulering-subsidie van de overheid gebruiken om dwang en drang tegen te gaan.

Onaanvaardbare verschillen

Patiënten- en cliëntenorganisaties in de GGZ tonen zich juist erg ontevreden over de behaalde resultaten: ‘Gemiddeld boekt de ggz-sector misschien wel vooruitgang met het terugdringen van dwang met een afname van 50 procent, er zijn echter grote verschillen,’ aldus het Landelijk Platform GGz. Er zijn nog steeds instellingen waar 1 op de 5 mensen wordt opgesloten, terwijl het andere instellingen lukt om dit percentage terug te dringen naar 1 op de 100 patiënten. Deze verschillen zijn onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.’

High Intensive Care

Tussen 2006 en 2012 heeft de overheid in totaal 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vernieuwende projecten om dwang en drang terug te dringen. Het Platform ziet te weinig winst daarvan terug. Brancheorganisatie GGZ Nederland zegt juist dat zeker sinds 2012 er grote stappen zijn gemaakt: ‘De belangrijkste ambitie is dat er altijd de mogelijkheid bestaat tot 1 op 1 contact. Hiertoe zijn op een aantal plekken in het land inmiddels HIC en ICU’s  ontwikkeld – High Intensive Care en intensive Care Units. Deze dienen als voorbeeld voor alle instellingen.’

Bijeenkomsten

GGZ Nederland wil het anti-separeerbeleid onder de instellingen verbreden met platformbijeenkomsten waarbij interventies en goede voorbeelden worden besproken. Zij wil achterblijvende instellingen actief benaderen om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Daarnaast adviseert GGZ Nederland haar leden om nauw samen te werken met de cliëntenraden over separeerbeleid.

 

elsen500

Wouter van den Elsen

Redacteur care, bron Zorgvisie.nl
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s