Slachtoffers van de psychiatrie

Nederland sluit ogen voor gevaren anti-psychotica

In Nederland moet meer aandacht komen voor lichamelijke complicaties bij gebruik van antipsychotica en het vermijden en bestrijden daarvan. Dit concludeert prof. dr. Wiepke Cahn et al. namens de Werkgroep Somatische Complicaties bij Antipsychoticagebruik in het Tijdschrift voor Psychiatrie (2008). De Utrechtse psychiater inventariseerde met deze werkgroep welke somatische bijwerkingen er zijn, wat er aan gedaan moet worden en vooral: hoe ze vermeden kunnen worden. De bevindingen van een groot literatuuronderzoek hebben zij vervolgens in een aantal bijeenkomsten besproken met vakgenoten.

De lichamelijke complicaties die ontstaan door antipsychoticagebruik bestaan onder andere uit ernstig overgewicht, metabool syndroom (een cluster van risicofactoren), grotere kans op suikerziekte en op hart- en vaatziekten, waaronder ook ritmestoornissen. Berucht zijn de bewegingsstoornissen bij antipsychoticagebruik, die voor patiënten zeer invaliderend, hinderlijk en soms fataal kunnen zijn. Bekend zijn verder ernstige stoornissen in het bloedbeeld (o.a. door clozapinegebruik), maag-darmstoornissen en seksuele problemen.

Uit een recent groot literatuuronderzoek bleek dat met antipsychotica behandelde patiënten met schizofrenie over het algemeen 2,5 keer zo snel dood gaan als de algemene bevolking. Dit bevestigt dat er dringend systematische inspanningen nodig zijn om lichamelijke problemen bij patiënten die antipsychotica gebruiken voor psychiatrische ziekten waaronder vooral schizofrenie, op te sporen en te behandelen.

Cahn en collega’s waarschuwen dat patiënten met een psychiatrische stoornis en in het bijzonder schizofrenie zwaar belast zijn door hun ziekte en door de sociale consequenties van de ziekte. Hoewel iedere arts de noodzaak kent om op bijwerkingen en somatische complicaties te screenen, gebeurt dit vaak niet op een systematische manier, mede doordat de arts de patiënt niet extra wil belasten. Toch lijken patiënten het juist te waarderen als er aandacht is voor lichamelijke problemen en zij zijn na uitleg bijvoorbeeld meer dan bereid om hun dieet aan te passen en veranderingen in hun leefstijl aan te brengen.

De werkgroep adviseert om somatische complicaties in een vroeg stadium op te sporen en te voorkomen. Zij geven een leidraad om bij antipsychoticagebruik systematisch somatisch onderzoek uit te voeren.

Samenwerking is daarbij belangrijk. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de arts die de antipsychotica voorschrijft, meestal de psychiater, maar deze moet overleggen met somatische artsen, huisartsen, internisten, neurologen en apothekers. Goede zorg kan complexe zorgconsumptie voorkómen en kostenbesparend zijn en, vooral, leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven van de patiënt.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Wat is het doel van antipsychotica?

Het wordt gebruikt ter behandeling van schizofrenie en psychosen, maar zoals we hebben kunnen opmaken uit de kamervragen die Renske Leijten stelde over het toedienen van antipsychotica bij gehandicapten wordt het medicijn ook voor andere toepassingen gebruikt waaronder het onderdrukken van agressie en als middel tegen lastig gedrag.

De vraag die bij de auteur van dit artikel op deze website blijft spelen is: wat is het doel van de medicijnen? Wil je mensen beter maken, of dienen de medicijnen een maatschappelijk doel? Willen we gevaar uit de weg nemen, of willen we mensen gezond maken?

Je zou niet anders verwachten van een medisch specialisme en artsen dat zij mensen beter willen maken, maar antipsychotica maken mensen zieker dan ze al zijn. Buiten de lichamelijke bijwerkingen zijn ze niet effectief in het wegnemen of genezen van de bron van de psychische problemen, ze verergeren de problemen juist maar onderdrukken de gevolgen. Antipsychotica maken mensen chronisch ziek.

Antipsychotica zorgen voor veranderingen in de hersenen (atrofie van de hersenschors en vergroting van de basale ganglia) die patiënten biologisch gevoeliger maken om opnieuw een psychose te krijgen. De medicijnen en blokkeren Dopamine D2 receptoren in de hersenen en in response gaan de hersenen de receptoren meer gevoelig maken zodat wanneer de patiënt probeert te stoppen met de medicijnen hij of zij terug valt in een extra heftige psychose.

En antipsychotische medicijnen zijn helemaal niet nodig. Dat heeft het succesvolle Soteria onderzoek bewezen waarmee 90% van alle schizofrenie patiënten konden genezen. Geavanceerde psychotherapie kan zelfs de meest ernstige schizofrenie gevallen in de acute fase (eerste drie weken van de opname) even goed of zelfs beter stabiliseren dan gebruikelijke antipsychotica behandeling dat kan. En op de lange termijn zijn de voordelen nog veel groter omdat mensen echt kunnen genezen en er een veel lager terugvalspercentage bestaat. En omdat mensen zonder medicijnen verder kunnen met hun leven en er zelfs sterker door worden scheelt het niet alleen miljarden in behandelingskosten en levenslange uitkeringen maar brengen de patiënten wanneer ze hersteld zijn ook geld op voor de maatschappij omdat ze weer aan het werk kunnen.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto’s en videos, met als doel het onderwerp – soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief – bespreekbaar te stellen.

Bron: zielenknijper.nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s